Rozwiązanie zagadki fotograficznej nr 11

Długo czekaliśmy na poprawną odpowiedź. Udzieliła jej pani Anna Ławska. Pani Anna otrzymuje zatem 2 punkty (jeden z nich dla mamy za podpowiedź ).

Na zdjęciu uwieczniona została uroczystość z okazji 60. rocznicy powstania Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży.
Uroczystość odbyła się 20 września 1980 r. w sali widowiskowej Chodzieskiego Domu Kultury z udziałem władz miasta.

Program artystyczny przygotowali uczniowie i absolwenci LO.
W holu ChDK została umieszczona wystawa zatytułowana "60 lat szkoły".