Niedziela - koncert internetowy

 

Dziś, w niedzielę 26 lipca, o godzinie 19.00 oglądajcie w Internecie - Wirtualny Big Band Cho-Jazz 50 - na facebooku, youtube i chojazz.com.
(English version below)
Dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w sieci" oraz wsparciu miasta Chodzież - prezentujemy...
Wirtualny Big Band Cho-Jazz 50
To stworzony z inicjatywy Adama Zagórskiego, Macieja Kądzieli i dyrektora Chodzieskiego Domu Kultury Marcina Kity, zespół złożony z wychowanków i kadry Warsztatów Jazzowych w Chodzieży, którzy obecnie zamieszkują różne zakątki świata!
I z tych właśnie odległych miejsc, gwiazdy polskiej sceny jazzowej, dzięki technologiom XXI wieku, zagrają razem - na jednej wirtualnej scenie!
Świętujemy w tym roku 50-lecie Warsztatów w Chodzieży - Warsztatów, które zawsze były międzynarodowe i otwarte! Dlatego też, przy zamkniętych granicach na całym świecie, zapraszamy do słuchania i świętowania razem z nami tutaj, w internecie! Oprowadzimy Was po historii Warsztatów, sięgniemy do najdalszych wspomnień letniej szkoły jazzu, a to wszystko pośród przepięknych, napisanych specjalnie pod ten projekt, aranżacji polskich standardów jazzowych, a także piosenek muzyki rozrywkowych!
 
Kiedy?
niedziela 26 lipca - godzina 19:00 - 20:00
 
Gdzie?
Online! Czyli...
Tutaj na Facebooku, na YouTube i na chojazz.com
 
Wystąpią:
Krystyna Prońko - śpiew
Dorota Miśkiewicz - śpiew
Janusz Szrom - śpiew
Piotr Baron – saksofon
Marek Konarski – saksofon
Kuba Skowroński – saksofon, Indonezja
Maciej Kądziela – saksofon
Cyprian Baszyński – trąbka
Piotr Schmidt – trąbka
Michał Tomaszczyk - puzon, Szwecja
Jacek Namysłowski – puzon
Kacper Smoliński – harmonijka
Rafał Sarnecki – gitara
Marek Kądziela – gitara
Piotr Scholz – gitara
Artur Dutkiewicz - fortepian
Mateusz Gawęda – fortepian
Michał Martyniuk – fortepian, Nowa Zelandia
Artur Tuźnik – fortepian, Dania
Kuba Cichocki – fortepian, Stany Zjednoczone
Michał Nienadowski – kontrabas
Roman Chraniuk – kontrabas
Adam Zagórski – perkusja
Dyrektor Artystyczny:
Adam Zagórski
Kierownik sekcji dętej:
Maciej Kądziela
Aranżacje:
Piotr Scholz
Kacper Smoliński
Tomasz Citak
Janusz Koman
Produkcja wideo:
KUSZ PRODUCTION - Jakub Szkudlarek
Realizacja nagrań:
Ejzet Studio
 
English version:
Thanks to funding from National Centre For Culture under the program "Kultura w sieci" and support from city of Chodzież, we present you...
 
Virtual Big Band Cho-Jazz 50
Created at the initiative of Adam Zagórski, Maciej Kądziela and director of Culture House of Chodzież Marcin Kita, band composed of alumni and cadre of Jazz Workshop in Chodzież, that currently live in different parts of the world!
And from these far places, stars of the polish jazz scene, thanks to 21st century technologies, will play together - on one VIRTUAL stage!
This year we're celebrating 50th edition of Workshop in Chodzież - Workshop, that always have been international and open for everyone! That's why, with borders all around the world closed - we encourage you to listen and celebrate together here, in the internet!
We're gonna guide you through Cho-Jazz Workshop history, we will reach the farthest memories of summer jazz school, and all this in the midst of beautiful, written specially for this project, arrangements of polish jazz standards, as well as polish entertainment music!
When?
sunday 26th July - 19:00-20:00 CEST
Where?
Online!
Here on Facebook, on YouTube and on chojazz.com
Perform:
Krystyna Prońko - vocal
Dorota Miśkiewicz - vocal
Janusz Szrom - vocal
Piotr Baron – saxophone
Marek Konarski – saxophone
Kuba Skowroński – saxophone, Indonesia
Maciej Kądziela – saxophone
Cyprian Baszyński – trumpet
Piotr Schmidt – trumpet
Michał Tomaszczyk - trombone, Sweden
Jacek Namysłowski – trombone
Kacper Smoliński – harmonica
Rafał Sarnecki – guitar
Marek Kądziela – guitar
Piotr Scholz – guitar
Artur Dutkiewicz - piano
Mateusz Gawęda – piano
Michał Martyniuk – piano, New Zealand
Artur Tuźnik – piano, Denmark
Kuba Cichocki – piano, USA
Michał Nienadowski – doublebass
Roman Chraniuk – doublebass
Adam Zagórski – drums
Artistic Director:
Adam Zagórski
Head of the brass section:
Maciej Kądziela
Arrangements:
Piotr Scholz
Kacper Smoliński
Tomasz Citak
Janusz Koman
Video production:
KUSZ PRODUCTION - Jakub Szkudlarek
Recordings:
Ejzet Studio