Powitanie lata dzień pierwszy

Zapraszamy do kina

Od piątku 21 maja zapraszamy do #Chodzieskiego_Kina_Noteć, jednocześnie przypominamy, że kino będzie otwarte w trybie reżimu sanitarnego, a więc obowiązywać będą związane z nim obostrzenia.
 
Zajętych może być maksymalnie 50% miejsc, widzów obejmuje nakaz zasłaniania ust i nosa, zachowanie odpowiedniego dystansu i dezynfekcja rąk.
Ponadto w kinie obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.
 
Zachęcamy do wybrania się do kina, ponieważ w obecnej sytuacji, nikt nie jest w stanie określić, jak długo będzie mogło ono funkcjonować, zanim znów bedziemy zmuszeni wstrzymac jego działalność z powodów pandemicznych.