Powitanie lata dzień pierwszy
Powitanie lata dzień 2
Karty i Regulaminy

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA CHO-JAZZ

 

www.chdk.com.plwww.chojazz.com


FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA 47. MIĘDZYNARODOWE

CHODZIESKIE WARSZTATY JAZZOWE "Cho-Jazz 2017"


Załączniki
File_extension_pdf formularz-zgloszenia-cho-jazz-2017-pl.pdf 269 KB
File_extension_doc formularz-zgloszenia-cho-jazz-2017-pl.doc 70 KB


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
NA
47. MIĘDZYNARODOWE CHODZIESKIE WARSZTATY JAZZOWE "Cho-Jazz 2017"


Dane osobowe
Dane kontaktowe
Dane informacyjne

Czy brałeś już udział w warsztatach?

Możesz wybrać wiele klas wciskając klawisz CTRL

Niezbędne warunki uczestnictwa
  1. Opłata za udział (akredytacja) 500 zł.
  2. Opłata za kwaterunek 165 zł.

Kwaterunek w domkach kampingowych 2,3 i 4 osobowych.

Czy będziesz korzystał/a z wyżywienia?

Koszt pełnego wyżywienia ( 26 lipca-6 sierpnia ): 385,00 zł, samych obiadów: 187,00 zł

Opłata za wyżywienie (nieobowiązkowa) pobierana będzie gotówką, na miejscu w dniu przyjazu !!!
Prosimy nie przelewać opłat za wyżywienie na konto warsztatów

Dodatkowe uwagi
Informacje dodatkowe
  • przyjazd uczestników w środę 26 lipca, do godziny 14.00,
  • wyjazd uczestników w niedzielę 6 sierpnia, do godziny 12.00,
  • prosimy o zabranie dowodu tożsamości, legitymacji ubezpieczeniowej i instrumentu.

Kartę uczestnictwa należy przesłać do 01.07.2017,

Po otrzymaniu potwierdzenia udziału w Warsztatach ( do dnia 08.07.2017 ), należy do 20.07.2017
przelać opłatę za udział w Warsztatach i zakwaterowanie, na adres:

Chodzieski Dom Kultury
64-800 Chodzież
ul. Strzelecka 15

Tel. 067/ 282 05 13, fax 067/ 282 00 30,
tel. kom. +48 663 300 813 lub +48 604 442 707,
chdk@chdk.com.pl

Przelewy

Przelew na konto Warsztatów Jazzowych, nr konta:

BZ WBK o/Chodzież
71 1090 1317 0000 0001 0242 6613

z podaniem nazwiska uczestnika


* W przypadku osób niepełnoletnich prosimy o pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów
na udział w Warsztatach. Także z podaniem kontaktu telefonicznego !!!

** Opłatę za wyżywienie (nieobowiązkowe) należy uiścić gotówką na miejscu !!!


Wypełniony formularz będziesz mógł po przesłaniu wydrukować